TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Innovaties in behandeling

Het Centrum voor Neuropsychiatrie werkt continu aan innovatie in zorg, onder meer door onderzoek te doen naar effecten van behandeling. Belangrijke innovaties van de afgelopen jaren zijn onder meer ons concept Neuro op locatie, de groepstherapie Master Mind en de SENS-training speciaal voor patiënten met het syndroom van Noonan.

Beter sociaal functioneren met perspectiefname

Om op sociaal vlak goed te kunnen functioneren, zijn verschillende vaardigheden van belang. Bijvoorbeeld het begrijpen van non-verbaal gedrag, herkennen van emoties en het tonen van empathie. We noemen dat sociale cognitie. Bij veel van onze patiënten zie je dat hierin problemen zijn ontstaan, soms op zichzelf, maar vaak als kern van een psychiatrische aandoening. Deze problemen kunnen grote (negatieve) gevolgen hebben voor de sociale steun die zij ontvangen en voor hun participatie in de maatschappij. In ons centrum werken we hiervoor met perspectiefname, het vermogen om je in gedachten en gevoelens van een ander te verplaatsen.

Sociaal-emotionele training voor volwassenen met het Noonan Syndroom (SENS)

Mensen met het syndroom van Noonan hebben vaker sociaal-cognitieve problemen. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om hun emoties te verwoorden. Dit heet alexithymie. Wij ontwikkelden een speciale training voor volwassenen (16+) met het syndroom van Noonan die sociaal-emotionele klachten ervaren. Zoals: moeite hebben met praten over gevoelens, het moeilijk vinden om gevoelens van een ander te peilen of sociale situaties in te schatten.

De training 
SENS wordt aangeboden in een kleine groep van ongeveer zes mensen. Bij de training leer je meer over sociale cognitie, maar ga je ook samen in een prettige en veilige omgeving oefenen met emotieherkenning, bewustwording, ontspanning en het uiten van emoties. Soms krijg je oefeningen mee. Partners en/of ouders worden ook bij de training betrokken.

De intake
Voorafgaand aan de behandeling vindt er een individueel kennismakingsgesprek plaats, waarin we samen bekijken of je in aanmerking komt om mee te doen.

Deelnemen
Voorafgaand aan de training wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor de training. We starten regelmatig met nieuwe trainingsgroepen. Bent u geïnteresseerd in deze nieuwe behandelvorm? Neem dan contact op met het secretariaat via mneuropsychiatrie@vvgi.nl.

Neuro op locatie

Met Neuro op locatie brengt het Centrum Neuropsychiatrie VvG de zorg dichterbij brengen. Letterlijk door de afstand te verkleinen voor de patiënt. Neuro op Locatie biedt syndroomspecifieke zorg op locatie, in nauwe samenwerking met UMC’s. Zo worden op onze gespecialiseerde buitenpoli in Nijmegen bijvoorbeeld patiënten gezien met het syndroom van Noonan en in Rotterdam kunnen onder meer patiënten met het syndroom van Prader-Willi terecht. Deze buitenpoli’s maken deel uit van expertisecentra, waar alle benodigde disciplines gebundeld worden, zodat de behandeling in samenhang en interactief kan plaatsvinden.

Hoe werkt het?

U doorloopt in de betreffende poli eerst een behandelingsgericht klinisch neuropsychologisch onderzoek. Hiermee stellen we vast waar u precies last van hebt en welke knelpunten u ervaart. Dat is de basis voor een op maat gemaakte behandel- en/of begeleidingsstrategie. De behandeling kan vervolgens uitgevoerd worden in uw eigen regio door lokale ggz-aanbieders. Het buitenpoli-team van Het Centrum Neuropsychiatrie biedt daarbij , onder laagfrequente begeleiding van het buitenpoli team van VvG.

Master Mind

Master Mind is een neurocognitieve groepstraining, waarbij we kijken naar sterke en zwakke vaardigheden van patiënten. Die zwakkere kanten verstevigen we door het aanleren van strategieën. Door meer inzicht in het cognitief functioneren, hopen we het gevoel van controle en autonomie te vergroten en zo meer zelfredzaamheid en participatie te creëren. De wekelijkse therapie vindt plaats in groepsverband en is heel interactief om het leereffect te vergroten en versterken.