TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Verder met uw leven

Als behandeling door het Centrum voor Neuropsychiatrie is afgerond, spreken we met de patiënt een nazorgtraject af.

Als uw behandeling binnen de kliniek is afgerond, komt in een behandelbespreking het ontslag ter sprake. In samenspraak met u kijken we wat u verder nodig hebt als u terug gaat naar huis of uw verblijfplaats. Dit kan betrekking hebben op verdere behandeling (medicatie en/of gesprekken), uw woonsituatie, de dagbesteding of sociale contacten.

Behandeling voortzetten

Door onze grondige diagnose en een gericht behandeladvies kunt u de behandeling vaak in uw eigen omgeving voortzetten. We verwijzen u dan meestal terug naar uw eigen behandelaar. Hij of zij kan altijd een beroep op ons blijven doen voor consultatie en overleg. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een behandeling ook wordt vervolgd in het Centrum Neuropsychiatrie.

Nazorg bij psychofarmaca

Als een behandeling met psychofarmaca meerdere jaren moet worden voortgezet, komt de patiënt tenminste eenmaal per jaar terug op de Polikliniek voor Neuropsychiatrie. We evalueren dan het behandelbeleid, ook al is de behandeling overgedragen naar de verwijzende instantie.

Consultatie, ook na afloop

We informeren zowel de patiënt als de verwijzer nauwgezet over het proces van diagnostiek en behandeling. U kunt als verwijzer een beroep op ons blijven doen voor consultatie en overleg.