TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Wat is er aan de hand?

Waar hebt u last van en hoe kunnen we u daarbij helpen? Op basis van diepgaande gesprekken en uitvoerig onderzoek stellen we een diagnose vast. Die vormt de sleutel tot een passende behandeling. Ons doel: zorgen dat u uw leven weer kunt oppakken en weer optimaal mee kunt doen.

Onze patiënten hebben cognitieve stoornissen die leiden tot problemen op maatschappelijk, sociaal en relationeel vlak. Vaak worden deze stoornissen overschaduwd door allerlei andere problemen, waardoor eerder aangeboden behandelingen onvoldoende effect hadden. Met neuropsychologische diagnostiek sporen we deze cognitieve problemen op. Onder welke omstandigheden leidt de stoornis in het dagelijks leven tot problemen? En welke oplossingen of compensatiestrategieën zijn daarbij mogelijk?

Functionele diagnostiek

Het accent ligt op een uitgebreide diagnostiek die in het teken staat van het achterhalen van oorzaken. Doel is om een zo goed mogelijk onderbouwde en op het individu gerichte behandelvorm te formuleren die streeft naar verbetering en uiteindelijk herstel en naar hernieuwde maatschappelijke participatie en integratie.

Ook naar de context kijken

In ons centrum werken we contextueel. We kijken ook naar de omgeving van de patiënt, zijn ontwikkeling en genetische factoren. Onder welke omstandigheden leidt de stoornis in het dagelijks leven tot problemen? En welke oplossingen of compensatiestrategieën zijn daarbij mogelijk? 
Door bijvoorbeeld de hersenactiviteit te monitoren bij alledaagse taken, zien we welke knelpunten de patiënt en hoe we die kunnen beïnvloeden. Dat is voor iedere patiënt uniek.

Klinisch neuropsychologisch onderzoek

Meestal maakt neuropsychologisch onderzoek deel uit van het diagnostiekproces. Hierin kijken we naar het verband tussen uw klachten en de werking van uw hersenen. Het onderzoek bestaat uit drie delen: een consult, meerdere tests en een nabespreking met advies.

1. Het neuropsychologisch consult
Een neuropsychologisch consult start in de regel met een onderzoeksgesprek. Daarin praten we over uw klachten en hoe die u belemmeren. Onderwerpen in het gesprek zijn uw persoonlijke geschiedenis, uw studie- en werkverleden, de gezinssituatie en sociale contacten. Die informatie is belangrijk om het verdere onderzoek zo goed mogelijk te kunnen doen.

2. Neuropsychologische tests en vragenlijsten
Na het consult krijgt u een aantal tests. Die brengen afzonderlijke vaardigheden of eigenschappen in kaart. Denk daarbij aan uw intelligentie, uw geheugen, werktempo of concentratie. Meestal zijn dit puzzelopdrachten die variëren in moeilijkheid. Ook vult u vragenlijsten in die inzicht geven in uw persoonlijke opvattingen en manier van reageren. Soms kan het van belang zijn om uw hersenactiviteit te meten met een EEG. Welke tests u precies krijgt, hangt af van de vraagstelling van het onderzoek. Het kan bijvoorbeeld ook voorkomen dat we uw familie of naasten vragen een vragenlijst in te vullen.

3. Nabespreking met advies
Wanneer alle gegevens verwerkt zijn, bespreken we die met een multidisciplinair team van behandelaars. U krijgt daarna een nieuw gesprek met de psycholoog. Die vertelt u wat er uit het onderzoek is gekomen en wat de diagnose precies is. Daarna stellen we een op maat gesneden behandelvorm op, die u helpt met herstel, maatschappelijke participatie en integratie. De bevindingen van het onderzoek komen in een rapport, dat onderdeel wordt van uw persoonlijke dossier. 

Hoe lang duurt het stellen van een diagnose?

Het neuropsychologisch onderzoek neemt meestal twee tot drie dagdelen in beslag. Daarna is nog tijd nodig om de gegevens te verwerken. Soms is een meer uitgebreide diagnostiek nodig. We nemen u dan tijdelijk (6 tot 12 weken) op voor bijvoorbeeld observatie of het herzien van het medicatie- en behandelbeleid.