TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Onze behandelvisie: contextueel en toetsbaar

In de behandelvisie van Het Centrum voor Neuropsychiatrie staat de mens centraal, maar kijken we ook naar diens context. We onderzoeken hoe een stoornis in het dagelijks leven tot problemen leidt en welke oplossingen daarvoor zijn. We bieden wetenschappelijk onderbouwde zorg, maar werken tegelijkertijd continu aan vernieuwing.

De kern van onze aanpak

  • Kijken naar de individuele context 
  • Neuropsychologische knelpunten opsporen 
  • Oplossingen en strategieën die werken bij die persoon 
  • Haalbare doelen stellen 
  • Sociale cognitie verbeteren

Contextuele neuropsychologie

Het Centrum voor Neuropsychiatrie richt zich op diagnostiek en behandeling van de gevolgen van functiestoornissen in de hersenen. Die kunnen leiden tot problemen met aandacht, geheugeno of plannen. Ook op het sociaal-cognitieve vlak kunnen afwijkingen voorkomen. De behandeling is erop gericht iemands vaardigheden en neuropsychologische functies te herkennen, begrijpen en verbeteren. Hierbij passen we de zogenoemde contextuele neuropsychologie toe: bij bestudering van hersenfuncties en gedrag kijken we ook naar de invloed van de omgeving, ontwikkelingsprocessen en genetische factoren. We onderzoeken, kortom, onder welke omstandigheden een stoornis in het dagelijks leven tot problemen leidt en welke oplossingen of compensatiestrategieën er mogelijk zijn. Door bijvoorbeeld de hersenactiviteit te monitoren wanneer een patiënt alledaagse taken uitvoert, krijgen we goed zicht op de knelpunten die de patiënt daarbij ervaart en de wijze waarop die eventueel te beïnvloeden zijn.

Toetsbaar, effectief en vernieuwend

We streven naar toetsbare, effectieve zorg die zichzelf voortdurend verbetert. De observatie van individuele patiënten en de zorgvuldige analyse daarvan bieden voor ons waardevolle kennis voor de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke theorie. Dit leidt tot vernieuwende inzichten in psychiatrische ziekteverschijnselen, gedrag en somatische problematiek bij complexe aandoeningen. We vertalen nieuwe inzichten naar onze eigen gezondheidszorgpraktijk en ontwikkelen daarmee vernieuwende behandelvormen.

Hoe werken wij?

  • Tijdens het eerste poliklinische consult inventariseren we het klachtenpatroon en de ontwikkelingsgeschiedenis. Hierna volgt – in de meeste gevallen – een uitvoerig neuropsychologisch onderzoek en somatisch, neurologisch en/of genetisch onderzoek als dat nodig is. 
  • Het neuropsychologisch onderzoek neemt meestal twee tot drie dagdelen in beslag en gebeurt vrijwel altijd poliklinisch. 
  • Soms is langduriger observatie nodig, of is voor de analyse een klinische setting nodig. In die gevallen is het mogelijk een patiënt tijdelijk op te nemen.
  • Voor nazorg zijn er diverse mogelijkheden. Vaak kan de behandeling worden voortgezet in de eigen omgeving, bij de eigen behandelaar. In voorkomende gevallen kan de behandeling ook worden vervolgd binnen het Topklinisch centrum. 
  • We informeren zowel de patiënt als de verwijzer nauwgezet over het proces van diagnostiek en behandeling. Behandelaars kunnen een beroep op ons blijven doen voor overleg.