TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Een effectieve behandeling om weer goed te functioneren

Welke problemen ervaart u in het dagelijks leven? Dat is het uitgangspunt bij onze behandeling. Familie en andere naasten betrekken we bij oplossingen. Ons doel? Weer goed functioneren in de samenleving, met minder klachten.

Zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn, kosten onze patiënten veel energie. Dit kan leiden tot boosheid, frustratie, of depressiviteit. Bij ons leert u om uw energie goed in te zetten en om te gaan met problemen als vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met organiseren. De behandeling is erop gericht om u in uw eigen omgeving zo goed mogelijk te laten functioneren.

Kenmerken van onze aanpak

  • Zorg die is afgestemd op uw persoonlijke situatie;
  • Behandeling of begeleiding bij voorkeur in uw eigen omgeving;
  • Behandeling is zo ‘licht’ en kortdurend mogelijk, zodat u niet onnodig afhankelijk wordt van professionele hulp;
  • Een behandeltraject met onderzoek, diagnostiek en een indicatiestelling vooraf;
  • Individuele of groepsbehandeling, gesprekken samen met een belangrijke naaste zoals uw partner, familie of in gezinsverband;
  • Verschillende behandelvormen kunnen naast elkaar worden ingezet én elkaar aanvullen. De basisvraag blijft steeds: wat hebt u op welk moment nodig?
  • Interdisciplinair; we combineren o.a.: psychologie en psychiatrie en waar nodig betrekken we ook andere specialismen, zoals de klinische genetica, en de (gedrags)neurologie.
  • Al onze methodieken en trainingsprogramma’s zijn wetenschappelijk onderbouwd;
  • Als er ook lichamelijke klachten zijn, schakelen we specialisten in op dat gebied.

Behandeling in onze kliniek 

Het behandelproces neemt gemiddeld zo’ n 3 tot 6 maanden in beslag. De meeste patiënten behandelen we poliklinisch. Ze wonen gewoon thuis. Soms is het echter nodig een patiënt op te nemen. Bijvoorbeeld bij extreem depressieve klachten. Of als niet duidelijk is wat er precies aan de hand is. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het (opnieuw) inregelen van de medicatie. Daarnaast leren patiënten door gerichte training om te gaan met hun cognitieve beperkingen. 

Op locatie

Voor de meeste patiënten is het niet zo eenvoudig om naar Venray te reizen. Om het voor hen makkelijker te maken, hebben we binnen diverse academische ziekenhuizen ‘buitenpoli’s’ ingericht. Met Neuro op locatie brengen we onze expertise dichterbij patiënt en verwijzers.