TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Persoonlijke aanpak

We kijken naar het grote geheel. Niet alleen de aandoening krijgt aandacht, maar ook de persoon zelf. Vanuit verschillende invalshoeken werken we naar een behandelplan dat afgestemd is op het individu. Maatwerk dus!

Onze aanpak

Voor wie zijn we er?

Het Centrum voor Neuropsychiatrie is er voor patiënten met een ernstige, meervoudige, zeldzame, onbegrepen of therapieresistente stoornis in de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag.

Wanneer schakelt u ons in?

Onze patiënten hebben vaak al jarenlang last van hun aandoening. Zij worden ernstig belemmerd in hun dagelijks functioneren. Of het nu gaat om werk of sociale contacten en relaties. Behandeling door het Centrum voor Neuropsychiatrie zorgt voor nieuw perspectief.

Hoogspecialistische zorg

Het Centrum voor Neuropsychiatrie biedt hoogspecialistische zorg. Dat betekent dat wij de zorg gecoördineerd en gebundeld aanbieden. Niet meer voor elk deelsymptoom een aparte diagnose of een andere specialist. In plaats daarvan richten we ons op de samenhang tussen diagnose en behandeling.

Ervaringen

'Duidelijkheid over de toekomst'

Femke (18) heeft het Noonan syndroom. Ze bezocht het Centrum voor Neuropsychiatrie in Venray voor een neuropsychologisch onderzoek.

“Ik schaam me niet meer voor mezelf”

Linda (43) heeft, net zoals haar twee kinderen, het Noonan syndroom. Ze neemt regelmatig deel aan onderzoeken van het Centrum voor Neuropsychiatrie, zoals de SENS-training.

'Concrete handvatten voor begeleiding'

Charlotte is 12, een druk en opgewekt meisje dat kampt met het zeldzame 10q26-deletiesyndroom. Ze wordt vanwege haar ernstige leer- en gedragsproblemen door het academisch ziekenhuis naar het Centrum voor Neuropsychiatrie verwezen.

meer ervaringen...

Veelgestelde vragen

 • Om welke aandoeningen gaat het?
  Om complexe, zeldzame, onbegrepen of therapieresistente psychiatrische aandoeningen. Vaak gaat het om een combinatie van psychiatrische of psychologische stoornissen met somatische en/of neurologische symptomen, zoals epilepsie. Al dan niet met een genetische oorzaak. Vaak is er sprake van enige verstandelijke beperking en een beperkt reflectievermogen.
 • Vanaf welke leeftijd kunnen mensen in het Centrum terecht?

  We behandelen mensen vanaf ongeveer twaalf jaar, dit is afhankelijk van de problematiek.  

 • Wat is klinische neuropsychologie?
  De klinische neuropsychologie richt zich op diagnostiek en behandeling van de gevolgen van functiestoornissen in de hersenen.
 • Waar komen de patiënten vandaan?
  Onze patiënten komen overal vandaan. Ze hebben vaak een ‘carrière’ in de psychiatrie: gemiddeld zijn ze meer dan 7 jaar in behandeling en therapie lijkt niet, of niet meer te helpen. 50% van de patiënten wordt verwezen door bovenregionale tweedelijns verwijzers, in het bijzonder afdelingen psychiatrie en neurologie van algemene of academische ziekenhuizen, instellingen voor GGZ, verstandelijk gehandicapten, epilepsie, verpleeghuiszorg en vrijgevestigde psychiaters en psychologen.
 • Behandelt het centrum ook mensen aan met NAH?

  Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is niet de doelgroep waarop wij ons primair richten. Wij richten ons op complexe psychiatrische aandoeningen die, naast andere verschijnselen, ook vaak gepaard gaan met problemen in de informatieverwerking. De hierbij optredende cognitieve problemen kunnen samenhangen met verstoringen in de hersenfuncties, maar er is meestal geen sprake van verworven hersenletsel (zoals dat bijvoorbeeld kan ontstaan na een ongeval).

bekijk alle vragen