TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Verwijzers

Heeft u in uw praktijk te maken met patiënten met een zeldzame, complexe of therapieresistente aandoening? Ziet u hen vastlopen in hun dagelijks leven, bemerkt u hun frustratie over de zoveelste terugval na een klinische behandeling? Wij kunnen deze patiënten helpen, met een specialistische behandeling op maat. Neem gerust contact met ons op voor een telefonisch advies of consult.

De neuropsychiatrische of -psychologische problemen van een patiënt zijn soms zó complex of resistent dat ze buiten de kaders van bestaande zorgrichtlijnen en behandelprotocollen vallen. Voor deze patiënten is een individueel diagnostisch traject nodig. Het Centrum voor Neurospychiatrie biedt deze trajecten.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U en uw patiënt kunt bij ons terecht voor:

  • Specialistische neuropsychologische diagnostiek (polikliniek neuropsychologie)
  • Specialistische neuropsychiatrische diagnostiek (polikliniek neuropsychiatrie)

En uiteraard voor:

  • Indicatiestelling en advies ten bate van psychologische interventies
  • Consultatie en second opinion
  • Collegiaal overleg

Werkwijze bij een doorverwijzing

In overleg met een van onze stafleden verwijst u de patiënt door naar de polikliniek neuropsychologie, de polikliniek neuropsychiatrie of beide. Gedurende het proces informeren we zowel patiënt als verwijzer over de voortgang.

  • Consult: inventarisatie klachtenpatroon en ontwikkelingsgeschiedenis. Op basis van de werkhypothese voeren we uitvoerig neuropsychologisch somatisch, neurologische en/of genetisch onderzoek uit.
  • Neuropsychologisch onderzoek: dit onderzoek vindt meestal poliklinisch plaats en duurt 2 à 3 dagdelen
  • Observatie/klinische setting: als de situatie daarom vraagt, kunnen wij een patiënt tijdelijk opnemen voor uitvoerige diagnostiek en/of herziening van het medicatie- en behandelbeleid.
  • Nazorg: op maat. Vaak kan de behandeling worden voortgezet in de eigen omgeving, met de eigen behandelaar. Soms blijft de patiënt in het het Centrum voor Neuropsychiatrie. Verwijzers kunnen een beroep op ons blijven doen voor consultatie en advies.

Contact

Heeft u behoefte aan aanvullende informatie of vrijblijvend advies rond een verwijzing, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op alle werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (0478) 78 61 60 of email: vvgsecretariaattopreferentezorg@vigogroep.nl