TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Specialistische hulp bij ernstige neuropsychiatrische aandoeningen

Het Centrum voor Neuropsychiatrie is er voor mensen met ‘ernstige, meervoudige, zeldzame, onbegrepen of therapieresistente stoornissen’. Onze patiënten hebben vaak al veel behandelingen achter de rug, zonder blijvend of afdoende resultaat. Of ze worstelen met dusdanig complexe problemen dat het niet mogelijk is om vanuit één vakgebied tot een oplossing te komen. Wij dragen met gerichte diagnostiek en behandeling bij aan meer grip op de problematiek en nieuw behandelperspectief voor mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening.

De patiënten die wij behandelen hebben vaak al jarenlang last van hun aandoening. Zij worden door de symptomen ernstig belemmerd in hun dagelijks functioneren. Of het nu gaat om werk, relaties of financiën. De reguliere (s)ggz biedt geen antwoord op de specifieke vragen van mensen met een ernstige neuropsychiatrische aandoening. Het Centrum Neuropsychiatrie heeft die antwoorden vaak wél. Wij kunnen ervoor zorgen dat een patiënt weer stappen kan gaan zetten in de behandeling.

Maatwerk in diagnostiek en behandeling

Het Centrum Neuropsychiatrie kijkt verder dan bestaande zorglijnen en behandelprotocollen en betrekt verschillende vakgebieden. Wij gaan gericht op zoek naar de oorzaken van de verschillende problemen rond onder meer informatieverwerking, emoties en gedrag. Daarbij kijken we ook naar zaken als begaafdheid, hersenaandoeningen en genetische aandoeningen. Op basis van onze diagnose maken we een behandelplan op maat.