TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Een aanpak die werkt

Onze patiënten hebben vaak al een lange geschiedenis in de zorg achter de rug. Wij nemen de eerdere diagnose als vertrekpunt, maar laten deze tegelijkertijd ‘los’. We gaan opnieuw naar u kijken. Naar uw klachten en problemen, maar bijvoorbeeld ook naar persoonskenmerken en leefsituatie.

Bij het stellen van de diagnose richten we ons op het achterhalen van de oorzaken. Wat is er al eerder geprobeerd en waarom werkte dat niet bij u? We overleggen met u, met uw familie of andere naasten en met de huisarts. Deze informatie vormt belangrijke input voor een behandelplan op maat.

Wat we doen:

  • We zoeken naar verklaringen voor dagelijks ervaren problemen
  • We maken een individueel profiel van cognitieve capaciteiten, sociaal-emotionele vaardigheden en persoonskenmerken
  • We plaatsen dit profiel in de context van een eventuele bijkomende genetische of lichamelijke aandoening
  • We kijken bij uitstek naar samenhang tussen de klachten
  • We richten ons op haalbare doelen
  • Ons uitgangspunt is meer grip op de problematiek en nieuw behandelperspectief
  • Voor patiënten die niet zelfstandig naar het Centrum kunnen komen, zijn er onze ‘buitenpoli’s’
  • We betrekken de familie en andere naasten
  • We delen onze kennis met andere zorgprofessionals