TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Een samenhangend pakket

Het Centrum voor Neuropsychiatrie biedt hoogspecialistische zorg. Dat betekent dat wij de zorg gecoördineerd en gebundeld aanbieden. Niet meer voor elk deelsymptoom een aparte diagnose of een andere specialist. In plaats daarvan richten we ons op de samenhang tussen diagnostiek en behandeling.

Mensen met een ernstige neuropsychiatrische aandoening zijn kwetsbaar. Ze zijn veel tijd en energie kwijt aan het vinden van de juiste zorg omdat ze vaak kampen met een combinatie van factoren en problemen: leerproblemen, aanpassings- of gedragsproblematiek, vermoeidheid of lichamelijke klachten. Om hen te helpen, bieden we een specifieke vorm van diagnostiek waarbij we naar een verklaring zoeken voor de dagelijkse problemen die iemand ervaart. Daarbij maken we een individueel profiel van cognitieve capaciteiten, sociaal-emotionele vaardigheden en persoonskenmerken en leggen dit naast iemands neuropsychiatrische aandoening. We kijken dus bij uitstek naar de samenhang en koppelen daar - zo nodig - ook de behandeling aan. Deze aanpak is uniek in Nederland.