TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

We zijn er voor u

Mensen met een neuropsychiatrische aandoening hebben vaak moeite om zich te concentreren, dingen te onthouden of te plannen en organiseren. Een behandeling is een leerproces en bij mensen die kampen met bovenstaande verschijnselen werkt een reguliere behandeling vaak onvoldoende. Wij bieden diagnostiek en behandeling die optimaal is afgestemd op deze specifieke doelgroep.

Het Centrum voor Neuropsychiatrie richt zich specifiek op patiënten met een ernstige, meervoudige, zeldzame, onbegrepen of therapieresistente stoornis in de samenhang tussen hersenfuncties en gedrag. Soms horen iemands verschijnselen bij een bepaald ziektebeeld, in andere gevallen zijn ze het gevolg van een andere aandoening of een behandeling. Wij onderzoeken en behandelen onder meer: 

  • Psychiatrische en neurocognitieve stoornissen bij genetische syndromen;
  • Stoornissen bij epilepsie en neurologische ziekten (zoals dementie, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington); 
  • Gedragsproblemen, psychologische functiestoornissen en psychiatrische verschijnselen die mogelijk wijzen op een hersenaandoening;
  • Stoornissen waarvoor mogelijk een complexe farmacologische behandeling nodig is, ofwel: een omvangrijk pakket aan geneesmiddelen. 

Wie zijn onze patiënten?

Onze patiënten komen uit het hele land. Kenmerkend voor onze patiënten is dat zij in hun dagelijkse functioneren onder meer worden gehinderd door cognitieve problemen, zoals:

  • Aandachts- en geheugenstoornissen;
  • Verstoring van de planningsvaardigheden; 
  • Moeite met het begrijpen van sociale en emotionele situaties;
  • Een beperkt vermogen tot reflectie.

Veel van onze patiënten hebben een langdurig verleden in de psychiatrie. Gemiddeld zijn ze al 7 jaar in behandeling, zonder blijvend of afdoende resultaat.