TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Veelgestelde vragen

 • Om welke aandoeningen gaat het?
  Om complexe, zeldzame, onbegrepen of therapieresistente psychiatrische aandoeningen. Vaak gaat het om een combinatie van psychiatrische of psychologische stoornissen met somatische en/of neurologische symptomen, zoals epilepsie. Al dan niet met een genetische oorzaak. Vaak is er sprake van enige verstandelijke beperking en een beperkt reflectievermogen.
 • Vanaf welke leeftijd kunnen mensen in het Centrum terecht?

  We behandelen mensen vanaf ongeveer twaalf jaar, dit is afhankelijk van de problematiek.  

 • Wat is klinische neuropsychologie?
  De klinische neuropsychologie richt zich op diagnostiek en behandeling van de gevolgen van functiestoornissen in de hersenen.
 • Waar komen de patiënten vandaan?
  Onze patiënten komen overal vandaan. Ze hebben vaak een ‘carrière’ in de psychiatrie: gemiddeld zijn ze meer dan 7 jaar in behandeling en therapie lijkt niet, of niet meer te helpen. 50% van de patiënten wordt verwezen door bovenregionale tweedelijns verwijzers, in het bijzonder afdelingen psychiatrie en neurologie van algemene of academische ziekenhuizen, instellingen voor GGZ, verstandelijk gehandicapten, epilepsie, verpleeghuiszorg en vrijgevestigde psychiaters en psychologen.
 • Behandelt het centrum ook mensen aan met NAH?
  Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) valt buiten onze doelgroep. Wij richten ons op stoornissen in de samenhang tussen hersenfuncties (veelal aangeboren) en gedrag. Dus niet op hersenletsel dat op latere leeftijd is ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval.
 • Hoe lang duurt het stellen van een diagnose?
  In de polikliniek wordt in twee tot drie dagdelen de diagnose gesteld. Soms is aanvullend onderzoek nodig of een opname, die in de regel 6 tot 12 weken duurt.
 • Hoe stel je vast dat er sprake is van een cognitieve stoornis?
  Er zijn verschillende testen waarmee bijvoorbeeld een neuropsycholoog kan vaststellen of er iets mis is met je cognitieve functies.