TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

'Voortvarend verder met hbo-studie'

Alice (21) loopt na een veelbelovende start van haar hbo-studie een behoorlijke studievertraging op. Haar moeder vermoedt dat die vertraging wordt veroorzaakt door verschijnselen die horen bij het syndroom van Noonan, waaraan Alice lijdt. Ze meldt zich met Alice bij de huisarts die hen doorverwijst naar het Centrum voor Neuropsychiatrie.

Alice heeft de basisschool en de havo vrijwel probleemloos doorlopen. Maar op het hbo gaat het mis: Alice loopt al snel een behoorlijke studievertraging op. Volgens moeder spelen concentratie- en planningsproblemen hierbij een grote rol. Daarnaast merkt moeder dat Alice subtiele hints in sociale situaties niet opmerkt. Alice zelf herkent dit niet. Via de huisarts komen beiden terecht bij Centrum Neuropsychiatrie. Alice ondergaat daar zowel neuropsychiatrisch als neuropsychologisch onderzoek. Hieruit blijkt dat zij een onevenredig verdeeld intelligentieprofiel heeft: de gekristalliseerde intelligentie (kennis en ervaring) is sterker ontwikkeld dan de vloeiende intelligentie (relaties zien). Alice laat ook lichte stoornissen zien in de aandachts- en uitvoerende functies. Haar concentratie is wisselend, het tempo waarin ze informatie verwerkt fluctueert nogal. Verder heeft ze een impulsieve en weinig strategische werkwijze en beperkte sociaal cognitieve vaardigheden. Ook blijkt Alice niet optimaal in staat te zijn om emoties bij zichzelf en bij anderen te herkennen. Aanwijzingen voor psychopathologie zijn overigens niet gevonden.

Studieproblemen 

De studieproblemen van Alice kunnen worden verklaard door het tegenstrijdige vaardigheidsprofiel en de daaraan ten grondslag liggende cognitieve afwijkingen. Alice start een kortdurende neuropsychologische behandeling, waarin ze aan de slag gaat met informatieverwerking en haar sociaal-cognitieve vaardigheden. In de therapie worden elementen uit goalmanagementtraining ingezet. De aanpak is succesvol gebleken. Alices studiebegeleider is nauw betrokken bij het vervolgtraject.