TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Van wetenschappelijke inzichten tot vernieuwende behandelvorm

Het Centrum voor Neuropsychiatrie werkt continu aan innovatie in zorg. Systematische observatie in combinatie met wetenschappelijk onderzoek leidt tot vernieuwende inzichten, die we vervolgens vertalen in innovatieve behandelvormen. Zoals ons concept Neuro op locatie, de groepstherapie Master Mind en de SENS-training speciaal voor patiënten met het syndroom van Noonan.

Neuro op locatie

Met Neuro op locatie brengt het Centrum Neuropsychiatrie de zorg dichterbij. Letterlijk door de afstand te verkleinen voor de patiënt. Neuro op locatie biedt syndroomspecifieke zorg op locatie, in nauwe samenwerking met UMC’s. Zo worden op onze gespecialiseerde buitenpoli in Nijmegen bijvoorbeeld patiënten gezien met het syndroom van Noonan en in Rotterdam kunnen onder meer patiënten met het syndroom van Prader-Willi terecht. Deze buitenpoli’s maken deel uit van expertisecentra, waar alle benodigde disciplines gebundeld worden, zodat de behandeling in samenhang en interactief kan plaatsvinden.

Master Mind

Master Mind is een neurocognitieve groepstraining, waarbij we kijken naar sterke en zwakke vaardigheden van patiënten. Die zwakkere kanten verstevigen we door het aanleren van strategieën. Door meer inzicht in het cognitief functioneren, hopen we het gevoel van controle en autonomie te vergroten en zo meer zelfredzaamheid en participatie te creëren. De wekelijkse therapie vindt plaats in groepsverband en is heel interactief om het leereffect te vergroten en versterken.

SENS bij Noonan

Mensen met het syndroom van Noonan hebben vaker sociaal-cognitieve problemen. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om hun emoties te verwoorden. Dit heet alexithymie. Wij ontwikkelden een speciale training voor volwassenen (16+) met het syndroom van Noonan die sociaal-emotionele klachten ervaren. Zoals: moeite hebben met praten over gevoelens, het moeilijk vinden om gevoelens van een ander te peilen of sociale situaties in te schatten.

De training

SENS wordt aangeboden in een kleine groep van ongeveer zes mensen. Bij de training leer je meer over sociale cognitie, maar ga je ook samen in een prettige en veilige omgeving oefenen met emotieherkenning, bewustwording, ontspanning en het uiten van emoties. Soms krijg je oefeningen mee. Partners en/of ouders worden ook bij de training betrokken. Voorafgaand aan de behandeling vindt er een individueel kennismakingsgesprek plaats, waarin we samen bekijken of je in aanmerking komt om mee te doen.

Perspectiefname

Om op sociaal vlak goed te kunnen functioneren, zijn verschillende vaardigheden van belang. Bijvoorbeeld het begrijpen van non-verbaal gedrag, herkennen van emoties en het tonen van empathie. We noemen dat sociale cognitie. Bij veel van onze patiënten zie je dat hierin problemen zijn ontstaan, soms op zichzelf, maar vaak als kern van een psychiatrische aandoening. Deze problemen kunnen grote (negatieve) gevolgen hebben voor de sociale steun die zij ontvangen en voor hun participatie in de maatschappij. In ons centrum werken we hiervoor met perspectiefname, het vermogen om je in gedachten en gevoelens van een ander te verplaatsen.

Onderzoek

Topklinische patiëntenzorg kan niet los worden gezien van opleiding en onderzoek. Het Centrum voor Neuropsychiatrie is dan ook nauw betrokken bij een aantal klinisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Onze bevindingen delen we regelmatig met vakgenoten, onder meer tijdens wetenschappelijke congressen en in internationale tijdschriften.

De voornaamste onderzoeksthema’s zijn psychopathologie en genetica, contextuele neuropsychologie: cognitie, emotie en gedrag en psycho-farmacotherapie en neurobiologie van psychosen. We pakken deze projecten op in nauwe samenwerking met onze universitaire partners, waaronder het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Alle wetenschappelijke onderzoeksprojecten worden vooraf beoordeeld op lokale haalbaarheid en wenselijkheid door de Bestuursadviescommissie Wetenschappelijke Onderzoeksparticipatie. De staf van het Centrum Neuropsychiatrie is ook betrokken bij meerdere promotietrajecten.

Tjitske Kleefstra bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Klinische genetica en psychopathologie van zeldzame syndromen
Tjitske is per 1 september 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het Radboudumc met als leeropdracht Klinische genetica en psychopathologie van zeldzame syndromen.
Zij is als klinisch geneticus verbonden aan de afdeling Genetica van het Radboudumc. Haar bijzondere leeropdracht, ingesteld door het Centrum voor Neuropsychiatrie, heeft tot doel het ontwikkelen van zorg op maat voor genetische ontwikkelingsstoornissen. Het bouwt voort op het samenwerkingsverband Genetica en Psychopathologie dat beide centra meer dan tien jaar geleden zijn gestart.
Lees voor meer informatie het persbericht.