TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Sociaal-Emotionele training voor volwassenen met het Noonan Syndroom (SENS)

SENS is een training speciaal voor patiënten met het Noonan syndroom. De training is erop gericht om patiënten te helpen bij herkennen van en omgaan met sociaal-emotionele problemen. Deelnemers gaan in groepsverband aan de slag.

Uit onderzoek van het Centrum voor Neuropsychiatrie is gebleken dat patiënten met het syndroom van Noonan veel vaker kampen met sociaal-cognitieve problemen dan mensen zonder het syndroom. Met name het verwoorden van emoties blijkt voor veel patiënten lastig. Om deze specifieke doelgroep te helpen bij het herkennen van en omgaan met hun klachten, heeft het Centrum Neuropsychiatrie samen met de patiëntenvereniging en de Radboud Universiteit Nijmegen een speciale training ontwikkeld: SENS.

Prettig en veilig

De training Sociaal-Emotionele training voor Volwassenen met het Noonan-syndroom (SENS) geeft patiënten handvatten voor het praten over emoties, het peilen van de emoties van een ander en het inschatten van sociale situaties. De training wordt aangeboden in een kleine groep (6 mensen) en kent zowel een stuk theorie als praktijk. Deelnemers gaan in een prettige en veilige omgeving oefenen met onder meer het herkennen en verwoorden van emoties, bewustwording en ontspanning. De partner en/of de ouders van patiënten worden nauw betrokken bij de training. Het is de bedoeling dat deelnemers buiten de training het geleerde gaan oefenen.