TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Perspectiefname

Perspectiefname betekent dat je in staat bent om jezelf te verplaatsen in de gedachten, gevoelens en het gedrag van anderen. Voor veel patiënten met een neuropsychiatrische aandoening is dit lastig. Het Centrum voor Neuropsychiatrie biedt gerichte trainingen op het gebied van perspectiefname.

Het Centrum Neuropsychiatrie doet gericht onderzoek naar perspectiefname, omdat het vermogen om jezelf te kunnen verplaatsen in een ander een belangrijke basis vormt voor andere vaardigheden. Zoals het begrijpen van non-verbaal gedrag, het herkennen van emoties en het tonen van empathie. Daarbij laten we de klassieke benadering vanuit de ‘Theory of mind’ los; we kijken juist naar de leerprocessen die ten grondslag liggen aan perspectiefname. Deze bieden immers mogelijkheden voor training en verandering!

Flexibel omgaan met relaties

In ons onderzoek gaan we uit van de ‘Relational Frame Theory’. Vanuit deze benadering wordt perspectiefname gedefinieerd als flexibel om kunnen gaan met relaties in persoon, (jij en ik) plaats (hier en daar) en tijd (toen en nu). Deze relaties worden aangeleerd via specifieke leerprocessen. Dat biedt aanknopingspunten voor het gericht trainen van perspectief nemen. Deze trainingen kunnen een waardevolle toevoeging zin voor de behandeling van allerlei patiëntgroepen. Bijvoorbeeld voor mensen met een psychotische stoornis, een angststoornis of een autismespectrumstoornis, maar ook voor patiënten die zich in een traditionele ‘praatgroep’ niet thuis voelen.