TopGGz Keurmerk

Vul een zoekwoord in

Veelgestelde vragen

 • Om welke aandoeningen gaat het?
  Om complexe, zeldzame, onbegrepen of therapieresistente psychiatrische aandoeningen. Vaak gaat het om een combinatie van psychiatrische of psychologische stoornissen met somatische en/of neurologische symptomen, zoals epilepsie. Al dan niet met een genetische oorzaak. Vaak is er sprake van enige verstandelijke beperking en een beperkt reflectievermogen.
 • Vanaf welke leeftijd kunnen mensen in het Centrum terecht?

  We behandelen mensen vanaf ongeveer twaalf jaar, dit is afhankelijk van de problematiek.  

 • Wat is klinische neuropsychologie?
  De klinische neuropsychologie richt zich op diagnostiek en behandeling van de gevolgen van functiestoornissen in de hersenen.
 • Waar komen de patiënten vandaan?
  Onze patiënten komen overal vandaan. Ze hebben vaak een ‘carrière’ in de psychiatrie: gemiddeld zijn ze meer dan 7 jaar in behandeling en therapie lijkt niet, of niet meer te helpen. 50% van de patiënten wordt verwezen door bovenregionale tweedelijns verwijzers, in het bijzonder afdelingen psychiatrie en neurologie van algemene of academische ziekenhuizen, instellingen voor GGZ, verstandelijk gehandicapten, epilepsie, verpleeghuiszorg en vrijgevestigde psychiaters en psychologen.
 • Behandelt het centrum ook mensen aan met NAH?

  Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is niet de doelgroep waarop wij ons primair richten. Wij richten ons op complexe psychiatrische aandoeningen die, naast andere verschijnselen, ook vaak gepaard gaan met problemen in de informatieverwerking. De hierbij optredende cognitieve problemen kunnen samenhangen met verstoringen in de hersenfuncties, maar er is meestal geen sprake van verworven hersenletsel (zoals dat bijvoorbeeld kan ontstaan na een ongeval).

 • Hoe lang duurt het stellen van een diagnose?
  In de polikliniek wordt in twee tot drie dagdelen de diagnose gesteld. Soms is aanvullend onderzoek nodig of een opname, die in de regel 6 tot 12 weken duurt.